System Ocen Pracowniczych

Szukasz systemu wspierającego okresową ocenę pracowniczą, który w pełni odpowiada potrzebom Twojej organizacji?

Dlaczego warto skorzystać z naszego Systemu Ocen Pracowniczych?

System Ocen Pracowniczych Ostendi pozwala na sprawne zaplanowanie i elastyczne przeprowadzenie procesu oceny pracowniczej w każdej organizacji, niezależnie od wielkości zatrudnienia, bez zakłócania pozostałych procesów biznesowych.

Struktura organizacyjna

Korzystając z naszego Systemu w prosty sposób odwzorujesz strukturę organizacyjną Twojej organizacji.

Reguły oceny

Zaplanujesz proces oceny w swojej firmie tak, aby przebiegał on bez negatywnego wpływu na inne procesy biznesowe dzięki tworzeniu dedykowanych reguł ocen dla określonych działów lub grup stanowisk. Reguły te mogą uwzględniać różne warunki, np. obejmować różne stanowiska w różnych okresach bądź różne działy.

Elastyczność

Elastycznie dopasujesz rodzaj definiowanych i ocenianych przez pracowników celów (biznesowe, kompetencyjne oraz indywidualne) do wymogów Twojej organizacji.

Twoje kompetencje

Ocenisz kompetencje z uwzględnieniem Twojego słownika kompetencji, dzięki czemu masz pewność, że ocena odnosi się do wymagań Twojej organizacji.

Wagi celów

Dzięki nadawaniu wag poszczególnym celom wskażesz, jaki obszar jest najistotniejszy z punktu widzenia Twojej organizacji.

Monitoring realizacji

Zdefiniowane cele będą towarzyszyć Twoim pracownikom przez cały okres ich realizacji dzięki wdrożonemu systemowi monitoringu postępów.

Definiowanie potrzeb rozwojowych

Możesz zapytać pracowników, jakie są ich potrzeby rozwojowe.

Raportowanie

Dzięki naszemu Systemowi uzyskasz czytelne i przejrzyste raporty z przeprowadzonej oceny.
System ocen pracowniczych dostosowany do potrzeb Twojej organizacji
Planując wdrożenie systemu ocen pracowniczych, organizacje stają przed szeregiem wyzwań. Jednym z nich jest paraliż organizacyjny wynikający z zaangażowania większości pracowników w proces oceny w określonej porze roku. Korzystając z systemu reguł zaplanujesz proces oceny w swojej firmie tak, aby przebiegał on bez negatywnego wpływu na inne procesy biznesowe. Reguły te mogą uwzględniać różne warunki, np. obejmować różne stanowiska w różnych okresach bądź różne działy. Dla każdej reguły możesz zaplanować różne okresy definiowania celów, ich realizacji oraz oceny. Dzięki temu cały proces może być rozplanowany równomiernie na cały rok. W skutek tego unikniesz natłoku ocen w jednym okresie.

Dodatkowo, dzięki możliwości dodawania własnych kompetencji i wskaźników zachowań będziesz mieć pewność, że ocena odnosi się do wymagań Twojej organizacji.

Możesz również zdecydować, które cele są bardziej, a które mniej istotne z punktu widzenia Twojej firmy. Osiągniesz to poprzez nadanie poszczególnym celom określonych wag.

Chcesz zobaczyć, jak na wyzwania, przed którymi stoi Twoja organizacja odpowiada nasz System?

Dowiedz się więcej

Dołącz do grona zadowolonych firm, które korzystają z naszego Systemu Ocen Pracowniczych.
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Ostendi Global Sp. z o.o. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 65/50, 02-055 Warszawa, e-mail: kontakt@ostendi.pl. Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Global Sp. z o.o. ( dalej „Ostendi Global”), są pod adresem https://ostendi.pl/polityka-prywatnosci. Dane osób kierujących do Ostendi Polska prośbę o przekazanie przykładowego raportu, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, będą przetwarzane przez Ostendi Polska na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.