Ostendi Talent Hunter

Kwestionariusz osobowości, dzięki któremu dowiesz się, na ile potencjalny bądź obecny pracownik jest dopasowany do wymogów stanowiskowych.

Dlaczego warto wybrać Ostendi Talent Hunter?

Ostendi Talent Hunter jest kwestionariuszem osobowości, uwzględniającym współczesny kontekst biznesowy. Autorzy Ostendi Talent Hunter tworzyli go z myślą o środowisku biznesowym, dlatego też próba normalizacyjna, uwzględniała przede wszystkim osoby aktywne zawodowo z różnych szczebli w organizacji, a studenci stanowili jedynie niewielką część populacji badawczej. Dzięki zastosowaniu Ostendi Talent Hunter dowiesz się, jakie środowisko zawodowe będzie optymalne dla Twojego kandydata.

Uwzględnia współczesny kontekst biznesowy

Ostendi Talent Hunter było tworzone z myślą o wyzwaniach, jakie stawia współczesny oparty na zmianie świat. Dlatego też wykorzystując Ostendi Talent Hunter w procesach rekrutacji bądź też programach talentowych uzyskasz odpowiedź, na pytanie w jaki sposób funkcjonuje kandydat w kluczowych dla biznesu obszarach.

Dopasowanie do wymogów Twojej organizacji

Korzystając z Ostendi Talent Hunter otrzymujesz możliwość zdefiniowania referencyjnego profilu, do którego następnie będzie porównywany profil kandydata / kandydatów. dzięki temu otrzymasz informację, który z kandydatów jest najbardziej dopasowany do wymogów Twojej organizacji.

Rzetelność i trafność

Ostendi Talent Hunter było tworzone w oparciu o najwyższe standardy metodologiczne, dzięki czemu w zakresie rzetelności i trafności osiągnęło najwyższe wartości.

Zgodność z RODO

Ostendi Talent Hunter jest jedynym na rynku narzędziem psychometrycznym, które dba o to, abyś prowadzone procesy rekrutacyjne realizował(a) zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Zobacz, jak są prezentowane wyniki w raporcie
Ostendi Talent Hunter

Pobierz raport
Download image
Ostendi Talent Hunter - proste definiowanie talentu i potencjału
Ostendi Talent Hunter™ jest narzędziem do pomiaru cech osobowości czyli fundamentu, na którym zbudowane są zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje. Dzięki temu narzędziu dowiesz się, na ile Twój kandydat ma potencjał rozwojowy oraz co może stanowić dla niego trudność w codziennym funkcjonowaniu zawodowym.

Profil osobowościowy w oparciu o model Ostendi Talent Hunter wyodrębnia 8 głównych wymiarów osobowości, odpowiadających na następujące pytania:

  • W jaki sposób postrzegasz siebie? W jaki sposób reagujesz na porażki?

  • W jaki sposób komunikujesz się z otoczeniem zewnętrznym?

  • W jaki sposób podejmujesz decyzję?

  • Co jest dla Ciebie ważne podczas realizacji zadań?

  • W jaki sposób podchodzisz do realizacji celów?

  • Co jest dla Ciebie priorytetem w relacjach z innymi?

  • W jaki sposób rozwiązujesz pojawiające się problemy?

  • Jakiego środowiska poszukujesz?

Każdy z czynników określany jest jako skala preferowanych zachowań. Zgodnie z założeniami, znajdującymi się u podstaw narzędzia, nie ma złych profili osobowości, są jedynie osoby niedopasowane do wymogów organizacyjnych. Konsekwentnie efektywna rekrutacja polega na znalezieniu i zatrudnieniu kandydata, który jest najbardziej dopasowany do wyzwań, jakie będą przed nim stawiane.

Dzięki funkcjonalnościom znajdującym się na platformie Ostendi posiadasz możliwość zdefiniowania oczekiwanego profilu, a następnie porównania go z otrzymanym profilem kandydata. Dodatkowo mamy świadomość, jak ważna jest informacja zwrotna dla kandydata, dlatego też z raportem dla rekrutera otrzymujesz od razu raport dla kandydata, co wpływa bezpośrednio na budowanie wizerunku Twojej firmy.

Dołącz do praktyków Ostendi Talent Hunter
i skontaktuj się z nami.
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Ostendi Global Sp. z o.o. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 65/50, 02-055 Warszawa, e-mail: kontakt@ostendi.pl. Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Global Sp. z o.o. ( dalej „Ostendi Global”), są pod adresem https://ostendi.pl/polityka-prywatnosci. Dane osób kierujących do Ostendi Polska prośbę o przekazanie przykładowego raportu, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, będą przetwarzane przez Ostendi Polska na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.