22 416 17 96

Ostendi Talent Hunter

Zwiększ efektywność prowadzonych procesów rekrutacyjnych
Efektywna rekrutacja zawsze z Ostendi Talent Hunter

We współczesnych procesach rekrutacji i selekcji bardzo istotne jest posiadanie świadomości różnicy pomiędzy takimi pojęciami, jak: (1) cecha / dyspozycja / preferencja; (2) kompetencja, (3) kwalifikacje. Wiedza dotycząca różnic pomiędzy tymi pojęciami pozwala dobrać adekwatne narzędzia do sprawdzenie określonego poziomu przejawianej cechy, kompetencji bądź też kwalifikacji.

W procesach selekcji i rekrutacji zazwyczaj analiza życiorysu kandydata to analiza jego kwalifikacji. Dopiero w kolejnych etapach możemy poddać analizie kompetencje oraz cechy osobowości, które to dopiero odpowiedzą nam na pytanie, czy dana osoba jest dopasowana do stanowiska i do codziennych wymagań, które będą przed nią stawiane. Konsekwentnie efektywna rekrutacja polega na doborze odpowiedniego narzędzia / metody, które odpowiedzą nam na kluczowe pytanie – czy ten kandydat będzie skuteczny w realizowanych zadaniach?

Czym jest Ostendi Talent Hunter?

Ostendi Talent Hunter™ jest narzędziem do pomiaru cech osobowości czyli fundamentu, na którym zbudowane są zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje. Dzięki temu narzędziu dowiesz się, na ile Twój kandydat ma potencjał rozwojowy oraz co może stanowić dla niego trudność w codziennym funkcjonowaniu zawodowym.

Historycznie Ostendi Talent Hunter™ wywodzi się z koncepcji bazującej na 5-czynnikowej teorii osobowości Paula Costy oraz Roberta McCrae (tzw.”Big Five”), która została zmodyfikowana przez interdyscyplinarny zespół, który tworzyli: pracownicy naukowi, osoby reprezentujące zróżnicowane środowisko biznesowe – managerowie, specjaliści różnych branż, praktycy metod psychometrycznych oraz językoznawcy. Próba, na której sprawdzono rzetelność i trafność narzędzia, wynosi ponad siedemset osób aktywnych zawodowo, które pełniły różne funkcje zawodowe. Wszystko to sprawia, że Ostendi Talent Hunter™ jest narzędziem, za pomocą którego otrzymujemy wiarygodne dane na temat profilu kandydata, a co za tym idzie jego dopasowania do wymogów organizacyjnych.

Profil osobowościowy w oparciu o model Ostendi Talent Hunter™ wyodrębnia 8 głównych wymiarów. Każdy z czynników określany jest jako skala preferowanych zachowań. Zgodnie z założeniami, znajdującymi się u podstaw narzędzia, nie ma złych profili osobowości, są jedynie osoby niedopasowane do wymogów stanowiskowych. Konsekwentnie efektywna rekrutacja polega na znalezieniu i zatrudnieniu kandydata, który jest najbardziej dopasowany do wyzwań, jakie będą przed nim stawiane.

Ostend Talent Hunter - wymiary

Ostendi Talent Hunter™ znajduje się na platformie Ostendi Management System, która daje możliwość zdefiniowania oczekiwanego profilu, a następnie porównania z prowadzonego procesu rekrutacji indywidualnych wyników poszczególnych kandydatów. Dzięki funkcjonalnościom platformy Ostendi Management System, otrzymywany jest raport zbiorczy z rankingiem wskazującym osoby, które najbardziej odpowiadają zdefiniowanym wcześniej kryteriom.

Korzyści

  • Minimalizacja pomyłek rekrutacyjnych i związana z tym oszczędność czasu i kosztów.
  • Brak konieczności czasochłonnego analizowania nadesłanych dokumentów pod kątem wymagań formalnych.
  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa ryzyka nie przyjścia kandydata na umówione spotkanie.
  • Wskazanie mocnych stron i obszarów do rozwoju zatrudnianych osób.

Zastosowanie

Ostendi Talent Hunter™ może być stosowany w wielu obszarach:

  • efektywna rekrutacja i selekcja,
  • procesy AC/DC,
  • ścieżki awansu,
  • programy rozwojowe talentów.

Raport z przeprowadzonego badania zawiera szczegółowe informacje dotyczące kandydatów, o które możesz zapytać w trakcie jednego badania kwestionariuszowego. Dlatego też dzięki otrzymanemu raportowi masz pewność, że na spotkanie zaprosisz tylko tych kandydatów, których zarówno wymagania formalne (np.doświadczenie zawodowe, oczekiwania finansowe), jak i profil osobowości są najbardziej dopasowane do wymogów firmy i stanowiska. Przedstawione informacje mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zatrudnieniu wskazanych osób. Warto jednak pamiętać, że narzędzie Ostendi Talent Hunter™ zostało zaprojektowane wyłącznie jako instrument wspierający nowoczesne procesy rekrutacyjne, a co za tym idzie czynnik ludzki nie powinien być wyeliminowany z procesu decyzyjnego.