Ostendi Learning Agility Tests

Zdolność adaptacji do zmiany, zdolność uczenia się, analizy i syntezy to kluczowe umiejętności, które determinują to, jak szybko odnajdujemy się w zmiennym otoczeniu.

Dlaczego warto sięgnąć po Ostendi Learning Agility Tests?

Ostendi Learning Agility Tests to bateria tests poznawczych sprawdzająca umiejętności, które są niezależne od edukacji i nabytego doświadczenia. Dzięki temu masz pewność, że sprawdzasz potencjał kandydata w zakresie ważnego dla Ciebie obszaru, który następnie przełoży się na szybkość adaptacji do nowego otoczenia.

Pomiar kluczowych dla biznesu umiejętności

Ostendi Learning Agility Tests to bateria testów poznawczych, które sprawdzają kluczowy dla aktualnego, pełnego zmian biznesu, potencjał. Dzięki naszym testom otrzymasz m.in. informację na temat szybkości uczenia się oraz adaptowania do zmian Twojego kandydata.

Rzetelna informacja o kandydacie

Nasze testy zostały stworzone w oparciu o najwyższe standardy metodologiczne oraz najnowsze doniesienia naukowe. Dzięki temu otrzymasz rzetelną informację dotyczącą potencjału kandydata, która jest niezależna od doświadczenia. Konsekwentnie dowiesz się, jak szybko Twój kandydat będzie w stanie wdrożyć się do nowego środowiska.

Czytelny i jednoznaczny raport

Na podstawie przeprowadzonego badania otrzymasz jednoznaczny raport, który jednoznacznie wskaże, jakie umiejętności są zgodne z danymi populacyjnymi, a jakie są poniżej lub powyżej średniej populacyjnej. Dodatkowo, otrzymasz także instrukcję, jakie działania należy podjąć, aby rozwijać konkretne umiejętności.

Zgodność z RODO

Dbamy o to, abyś prowadził(-a) badania zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Dlatego też korzystając z naszych testów masz możliwość, aby po ich zakończeniu wyświetlić kandydatowi niezbędne zgody i klauzule informacyjne.

Zobacz, jak prezentowane są wyniki w raportach po badaniu Learning Agility Tests

Pobierz raport
Pomiar potencjału niezależnego od doświadczenia
Learning Agility Tests to zestaw czterech, z dużą dbałością dobranych testów, sprawdzających zdolności:

  • elastycznego dopasowywania swoich zachowań do zmieniającego się otoczenia,
  • analityczne,
  • dokonywania operacji na danych liczbowych oraz 
  • uczenia się.

Każdy z tych testów stanowi niezależną całość. Wykonanie każdego zadania poprzedzone jest zadaniem próbnym w celu przygotowania badanego do właściwej sytuacji testowej. Zadania testowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować wpływ edukacji i doświadczenia. Dzięki temu po całości badania otrzymujemy wynik na temat potencjału kandydata w zakresie badanych obszarów. Decydując się na wybór tych testów kierowaliśmy się obserwacjami współczesnego środowiska biznesowego, które poza doświadczeniem wymaga od pracowników gotowości do ciągłej zmiany i szybkiego uczenia się nowych umiejętności. Dlatego też z myślą o świecie VUCA, w baterii naszych testów znajdują się takie zadania, które odpowiedzą m.in. na pytania, na ile badana osoba jest otwarta na zmianę oraz jak szybko nabywa nowe umiejętności i potrafi je przełożyć na codzienne funkcjonowanie.

Learning Agility Tests mogą być użyte w różnych obszarach: w rekrutacji, procesach AC/DC, coachingach kariery, planach sukcesyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić nasze Learning Agility Tests
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Ostendi Global Sp. z o.o. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 65/50, 02-055 Warszawa, e-mail: kontakt@ostendi.pl. Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Global Sp. z o.o. ( dalej „Ostendi Global”), są pod adresem https://ostendi.pl/polityka-prywatnosci. Dane osób kierujących do Ostendi Polska prośbę o przekazanie przykładowego raportu, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, będą przetwarzane przez Ostendi Polska na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.