Ostendi Knowledge Tests

Dzięki tej funkcjonalności sprawdzisz poziom posiadanej wiedzy np. produktowej przez Twoich potencjalnych lub/i obecnych pracowników.

Dlaczego warto skorzystać z Ostendi Knowledge Tests?

Ostendi Knowledge Tests to zbiór funkcjonalności, umożliwiający Ci zaimplementowanie dowolnej ilości testów, sprawdzających wiedzę, a następnie zaplanowanie badania w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przekazywania sobie prawidłowych odpowiedzi.

Możliwość dodania testów
z licznymi wymiarami

Dzięki funkcjonalnościom platformy Ostendi możesz dodać dowolną liczbę testów wiedzy, uwzględniającą różne formy pytań i odpowiedzi. Możliwe jest także wprowadzenie testów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Rzetelna weryfikacja wiedzy pracownika

Ostendi Knowledge Tests zostały opracowane w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przekazywania pomiędzy testowanymi prawidłowych odpowiedzi. Możesz bowiem zdefiniować zarówno czas, jaki jest przeznaczony na rozwiązanie testu, jak i to, że pytania i odpowiedzi w ramach testu mają być prezentowane w losowej kolejności.

Automatyzacja procesu

Funkcjonalności Ostendi dają Ci możliwość zaplanowania badania i następnie zgodnie z zdefiniowanymi kryteriami wyślą zaproszenia i przypomnienia do testu. Po zakończeniu całości badania otrzymasz maila informacyjnego.

Zgodność z RODO

Mamy świadomość jak ważne jest to, aby proces rekrutacji przebiegał zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też na platformie Ostendi masz możliwość zdefiniowania niezbędnych klauzul i zgód, które wyświetlą się kandydatowi bezpośrednio po procesie badawczym.
Rzetelna weryfikacja deklarowanej wiedzy
Naszym Klientom oferujemy możliwość skorzystania z funkcjonalności przeprowadzenia indywidualnych, dostosowanych do potrzeb danej organizacji testów wiedzy. Tego typu naredzia pomagają w weryfikacji deklarowanej wiedzy zarówno przyszłych, jak i obecnych pracowników.

Testy Wiedzy mają bardzo szerokie zastosowanie w organizacjach. Dzięki nim możemy na przykład:

  • weryfikować wiedzę pracowników z działów sprzedaży i obsługi klienta w odniesieniu do ich znajomości produktów i usług oferowanych przez firmę,

  • sprawdzić wiedzę zdobytą podczas szkolenia,

  • przetestować deklarowany poziom znajomości języków obcych,

  • zorganizować testy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

Dzięki testom wiedzy umieszczonym na platformie Ostendi w sposób intuicyjny zdefiniujesz próg zaliczenia testu, automatycznie wyślesz linki do testu, a następnie wygenerujesz raport zbiorczy z rankingiem najlepszych. Posiadasz także możliwość rozesłania raportów indywidualnych, w których osoby, biorące udział w teście, będą mogły dowiedzieć się, na jakie pytania odpowiedziały w sposób prawidłowy, a gdzie popełniły błąd. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat wyników pełni ważną funkcję edukacyjną.

Dzięki platformie Ostendi tworzenie ankiet, kwestionariuszy i testów jest bardzo proste. Już w zaledwie paru korkach utworzysz swój test wiedzy, który będziesz mógł / mogła rozesłać do odpowiednich osób. Spróbuj testy wiedzy Ostendi! Weryfikacja wiedzy nigdy nie była tak prosta.

Skontaktuj się z nami i sprawdź nasze Ostendi Knowledge Tests
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Ostendi Global Sp. z o.o. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 65/50, 02-055 Warszawa, e-mail: kontakt@ostendi.pl. Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Global Sp. z o.o. ( dalej „Ostendi Global”), są pod adresem https://ostendi.pl/polityka-prywatnosci. Dane osób kierujących do Ostendi Polska prośbę o przekazanie przykładowego raportu, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, będą przetwarzane przez Ostendi Polska na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.