Badanie kompetencji i ocena 360 stopni

Badanie kompetencji oparte o metodologię 360 / 270 stopni pozwala spojrzeć na kompetencje pracownika w sposób bardziej obiektywny.

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania Ostendi?

Ocena 360 stopni pozwala uzyskać konkretne informacje dotyczące mocnych stron i obszarów do rozwoju. Dzięki rzetelnej informacji będziesz mógł (mogła) zaplanować działania rozwojowe, odzwierciedlające realne potrzeby. Tym bardziej ważne jest to, aby korzystać z takiego narzędzia, za pomocą którego efektywnie pozyskasz rzetelne dane. Bez wątpienia takim rozwiązaniem jest Ostendi Competencies Feedback.

Pełna elastyczność

Możliwość przeprowadzenia badania w oparciu o gotową ankietę Ostendi, jak również możliwość zaimplementowania własnego kwestionariusza z własną skalą odpowiedzi.

Pełna swoboda

Badanie może zawierać dowolną ilość badanych wymiarów, przyporządkowanych im pytań oraz rodzaj skali ocen. Jedynymi ograniczeniami są: poprawność metodologiczna, zasadność pomiaru określonych wymiarów oraz wytrzymałość osób oceniających.

Brak ograniczeń

Badaniem może zostać objęta dowolna liczba respondentów, a ich lista może być zmieniana również w trakcie badania.

Pełna zgodność

Dostęp do kwestionariusza i platformy jest możliwy za pośrednictwem najpopularniejszych przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych (w tym Internet Explorer).

Szybkość i wygoda

Badanie on-line może być uruchomione w ciągu 30 minut (po zatwierdzeniu wzoru ankiety oraz otrzymaniu listy uczestników), a raport jest dostępny natychmiast po zakończeniu badania.

Monitoring procesu

Możliwość śledzenia postępu realizowanego projektu na bieżąco poprzez podgląd statystyk projektu.

Wielojęzyczność

Możliwość przeprowadzenia badania oraz wygenerowania raportu w 9 językach w ramach jednego projektu. Nie musisz decydować się na wybór jednego języka dla całego badania - możesz wysyłać zaproszenia w językach ojczystych uczestników badania.

Pełna historia

Możliwość powrotu do zrealizowanych projektów i wygenerowania raportu porównawczego (zbiorczego).

Automatyzacja

Twoje zaangażowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum. Po ustawieniu harmonogramu system wyśle samodzielnie zaproszenia i przypomnienia, a Ciebie poinformuje o zakończeniu badania.

Raporty

Po przeprowadzeniu badania wygenerujesz estetyczne i czytelne raporty zarówno indywidualne, zbiorcze, jak i porównawcze. Raporty dostępne są w różnych formatach pdf, html, xls.

Zobacz, jak są prezentowane wyniki w naszych raportach z oceny 360

Pobierz raport
Download image
Projekt oceny 360 stopni dostosowany do potrzeb Twojej organizacji
Ocena 360 stopni to metoda opisu przejawianych przez konkretną osobę kompetencji. Jej odmiany, tj. ocena 270 oraz 180 stopni są z powodzeniem stosowane do oceny różnych pracowników, nie tylko tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska. Główną zaletą stosowania oceny 360 / 270 stopni jest uwzględnienie różnych perspektyw. W ocenie zachowań i postaw danej osoby brane są pod uwagę opinie współpracowników, podwładnych, przełożonego czy nawet klientów, a następnie oceny te są zestawiane z samooceną. Dzięki temu osoba oceniana buduje świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie istotnych dla firmy kompetencji.

Skuteczna ocena 360 stopni możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy mierzone kompetencje są bezpośrednio związane z misją, wizją i strategią firmy, a pytania w kwestionariuszu odzwierciedlają, obowiązujący w firmie model kompetencyjny bądź też oczekiwania stawiane przez Zarząd firmy. Nasze doświadczenie pokazuje, że regularnie realizowane badanie kompetencji pełni bardzo istotną rolę w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na informacji zwrotnej, a co za tym idzie dzięki rzetelnemu feedbackowi pracownicy wiedzą, w którym kierunku mają rozwijać swoje kompetencje. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby w sposób poprawny przeprowadzić ocenę 360 stopni, bo tylko dzięki temu Twoja organizacja osiągnie ponadprzeciętne wyniki.

Na platformie Ostendi znajdziesz bogaty słownik kompetencji z przypisanymi pytaniami / wskaźnikami behawioralnymi zaprojektowanymi przez naszych specjalistów i sprawdzonymi w trakcie licznych projektów. W oparciu o nasz słownik można stworzyć indywidualny kwestionariusz dopasowany do potrzeb Twojej organizacji.

Ostendi jest liderem w zakresie oceny 360 stopni, dlatego też możemy Cię wesprzeć w zaprojektowaniu i wdrożeniu procesu oceny 360 stopni w Twojej organizacji. Ze względu na sieć partnerską przy dużych projektach możemy także wesprzeć Cię w przeprowadzeniu sesji informacji zwrotnej dla osób ocenianych.

Jeżeli zatem potrzebujesz przeprowadzić ocenę 360 stopni na niewielkiej liczbie liderów albo też wdrożyć cykliczny proces oceny w dużej organizacji, możesz na nas liczyć. Dlatego właśnie z naszych rozwiązań korzystają takie organizacje jak VELUX, Adamed Pharma, Budimex SA, Eobuwie, INEA i wiele innych.

Sprawdź, ile będzie Cię kosztować ocena 360 stopni

Oblicz sam

Dołącz do grona kilkuset firm, które korzystają z Ostendi Competencies Feedback.
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Ostendi Global Sp. z o.o. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 65/50, 02-055 Warszawa, e-mail: kontakt@ostendi.pl. Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Global Sp. z o.o. ( dalej „Ostendi Global”), są pod adresem https://ostendi.pl/polityka-prywatnosci. Dane osób kierujących do Ostendi Polska prośbę o przekazanie przykładowego raportu, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, będą przetwarzane przez Ostendi Polska na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.