22 416 17 96

Strefa wiedzy

10 Sty 2018

Naturalne przywództwo

/
Posted By

Inteligencja emocjonalna

Przez długi czas emocje, uczucia, czy nastroje były uznawane za nieistotne lub wręcz zupełnie nieprzystające do świata pracy i biznesu. Pracodawcy oczekiwali, że ich pracownicy zostawią wszelkie osobiste emocje na progu biura, gdyż uważano, że dopuszczanie ich do głosu jest nieprofesjonalne i rzutuje negatywnie na funkcjonowanie biznesu.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować, że pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do kompetencji miękkich pracowników. W tej zmianie podejścia na pierwszy plan wybija się pojęcie inteligencji emocjonalnej. Daniel Goleman, psycholog, badacz i twórca koncepcji naturalnego przywództwa, definiuje inteligencję emocjonalną jako zdolność zrozumienia siebie i własnych emocji, kierowania nimi i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym.

Wybitny lider potrafi porwać ludzi do działania, zarazić ideą, zmotywować i sprawić, że jego podwładni mają poczucie wspólnej misji. Wszystkie te umiejętności bazują na umiejętnym wykorzystaniu emocji. Gdy czujemy się dobrze w pracy, chętniej się angażujemy i dajemy z siebie wszystko. Pracownicy wykonujący swoje zadania z entuzjazmem przyczyniają się do poprawy wyników całej firmy.

Cechy lidera inteligentnego emocjonalnie

Jak twierdzi Goleman, inteligentny emocjonalnie lider cechuje się samoświadomością, samokontrolą, świadomością społeczną i potrafi zarządzać relacjami. Te zdolności są ze sobą powiązane i najlepiej ks...

Aby przeczytać cały artykuł zaloguj się do Ostendi Management System. W tej sprawie napisz do nas: kontakt@ostendi.pl