22 416 17 96

Strefa wiedzy

9 Sty 2018

Motywacja przedstawicieli pokoleń Y i Z

/
Posted By

Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny i podlega ciągłym zmianom, o czym decydują nie tylko uwarunkowania gospodarcze, ale również zróżnicowana struktura wiekowa osób aktywnych zawodowo. Pracownicy w organizacjach różnią się między sobą nie tylko pod kątem wieku, ale także posiadają zróżnicowane umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz mentalność społeczną. Koegzystencja różnych pokoleń jest zjawiskiem naturalnym, jednak stanowi duże wyzwanie dla pracodawców, którzy stoją w obliczu zmian dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, w tym także reorganizacji kultury pracy oraz zweryfikowania wartości firmy.

Nowa generacja na rynku pracy

Obecnie na rynku pracy można wyróżnić cztery pokolenia (za Lain-Kennedy „The Almanac of American Employers”):

  1. Baby Boomers – urodzeni w latach 1946-1969,
  2. Generacja X (Baby Busters) – urodzeni w latach 1970-1979,
  3. Generacja Y (Milenialsi) – urodzeni w latach 1980-1999,
  4. Generacja Z (Generacja C) – urodzeni po roku 2000.

Dwa najmłodsze pokolenia – generacja Y (młodzi pracownicy) oraz generacja Z (osoby dopiero wchodzące na rynek pracy lub nadal się uczące) znacząco odróżniają się od pokoleń starszych, nie tylko pod kątem wieku i doświadczenia, posiadają również nowe spojrzenie na pracę zawodową, pracodawcę i rolę pracownika w firmie.

Pracownicy z pokoleń Y i Z wkraczają na rynek pracy i w ciągu najbliższych lat staną się jego głównym motorem – do 2020 roku będą stanowili 50% zatrudnionych. Przedstawiciele tych pokoleń wchodząc do organizacji wnoszą charakterystyczne dl...

Aby przeczytać cały artykuł zaloguj się do Ostendi Management System. W tej sprawie napisz do nas: kontakt@ostendi.pl