Chcielibyśmy poinformować o zmianie podanego pierwszego terminu szkolenia certyfikacyjnego w Warszawie z 21 – 22 lutego na 18 – 19 lutego 2019 r. Pozostałe terminy pozostają bez zmian. Dla zainteresowanych osób szczegółowy program znajduje się tutaj Zaproszenie na szkolenie certyfikacyjne Ostendi 360 Degree Feedback

Za zaistniałą zmianę bardzo przepraszamy.

Zespół Ostendi Global