Rozwiązania HR. Jak wspierać rozwój pracownika?

 Budowanie świadomości marki pracodawcy, pozyskiwanie utalentowanych pracowników, a później utrzymywanie ich zaangażowania oraz nieustający rozwój to dziś bez wątpienia największe wyzwanie, z jakim mierzą się pracodawcy.

  • Jak możemy zdiagnozować zwinny talent dzisiaj przewidzieć, że dany pracownik będzie gotowy do prowadzenia organizacji do osiągnięcia różnych / nieznanych / nieprzewidywalnych celów w najbliższej przyszłości?
  • W jaki sposób narzędzia dostępne na rynku mogą pomóc nam w diagnozowaniu talentów i w jaki sposób dane mogą pomóc nam odkryć to, co najlepsze z naszych ludzi?
  • I wreszcie, dlaczego czas podejmowania decyzji w oparciu o intuicję się skończył?

Jeżeli są Państwo ciekawi odpowiedzi na powyższe pytania serdecznie zapraszamy 1 października 2019r. na konferencję „Rozwiązywania HR”. Jedną z prelegentek której  również wystąpi będzie Bożena Roczniak z Ostendi Global. Bożena od kilkunastu lat wspiera Zarządy różnych spółek w budowaniu strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Podczas swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkadziesiąt przeglądów HR-owych. Odpowiedzialna była za wdrażanie proponowanych rekomendacji. Aktualnie pracuje głównie z Top Managementem przy realizacji złożonych procesów doradczych z zakresu audytów personalnych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi, budowania modeli kompetencyjnych i systemów ocen pracowniczych. Posiada dużą wiedzę w praktycznym zastosowaniu przepisów Kodeksu Pracy. Bożena stale rozwijała swoje kompetencje, co każdorazowo jest potwierdzone otrzymaniem międzynarodowych certyfikatów: coachingowego ICC, Praktyka MBTI(R) (Mayers-Briggs Type Indiator), korzystania z testów SLG Thomas (Personal Profile Analyzes, Training System Test, EQTest), Insight Discovery™, EQ-I 2.0 i EQ 360 2.0, Praktyk Ostendi Talent Hunter. W związku z posiadanym doświadczeniem Bożena w Ostendi Global odpowiedzialna jest za merytoryczny i metodologiczny rozwój produktów.

Zapraszamy do udziału!  link poniżej

http://www.konferencja.abc.com.pl/rozwiazaniahr