Każda firma doświadczyła kiedyś nieudanego procesu rekrutacji, co miało bezpośrednie przełożenie na finanse w organizacji. Ciągłe rotacje pracowników i niekończące się rekrutacje to stały krajobraz wielu przedsiębiorstw. Aby uniknąć nieefektywnych rekrutacji pracowników oraz zaoszczędzić czas w procesie preselekcji kandydatów, firmy coraz częściej sięgają po narzędzia wspierające. Z pomocą przychodzą testy psychometryczne, które mają za zadanie przede wszystkim wspierać nowoczesne procesy rekrutacyjne i tym samym minimalizować ryzyko wyboru niewłaściwego kandydata.

Wspólnie z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą zapraszamy na spotkanie, którego tematem będzie: Efektywna rekrutacja – czyli jak obniżyć koszty rekrutacji zmniejszając ryzyko błędnego wyboru kandydata?.

W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby/ firmy niebędące członkami Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Program spotkania dedykowany jest dla tych wszystkich osób, które na co dzień zajmują się rekrutacją i selekcją pracowników w organizacjach.

Termin: 20 czerwca 2018 roku
Miejsce szkolenia:
Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)
ul. Widok 8, Warszawa

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia: http://ccifp.pl/training/efektywna-rekrutacja-%e2%80%93-czyli-jak-zmniejszy%c4%87-koszty-b%c5%82%c4%99dnego-wyboru-kandydata/

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować za pośrednictwem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP): http://ccifp.pl/training/efektywna-rekrutacja-%e2%80%93-czyli-jak-zmniejszy%c4%87-koszty-b%c5%82%c4%99dnego-wyboru-kandydata/