NORMALIZUJEMY NASZE TESTY POZNAWCZE

Jesteśmy niezmiernie dumni z opracowanej pod nadzorem naszej koleżanki z zespołu dr Bożeny Roczniak baterii testów funkcji poznawczych. Ich celem jest zdiagnozowanie, na ile osoba badana posiada potencjał związany z uczeniem się oraz adaptowaniem do zmieniającego się otoczenia. Niemniej, zanim oddamy nasze testy w Wasze ręce, musimy najpierw opracować normy, które umożliwią nam rzetelną i trafną diagnozę potencjału badanych osób. W tym celu już rozpoczęliśmy proces normalizacji.

CZYM SĄ TESTY POZNAWCZE?

Nasza bateria składa się z zestawu testów diagnozujących potencjał badanego niezależnie od jego doświadczenia zawodowego i edukacji. Testy Ostendi Mental Agility te sprawdzają:

  • zdolności elastycznego dopasowywania swoich zachowań do zmieniającego się otoczenia,
  • zdolności analityczne,
  • zdolności dokonywania operacji na danych liczbowych,
  • zdolności uczenia się.

Ostendi Mental Agility Tests to zestaw czterech testów:

Mental Agility Tests

TEST ZWINNOŚCI POZNAWCZEJ sprawdza umiejętność do szybkiej zmiany swojego nawykowego zachowania i dopasowania go do nowych wymogów, płynących z otoczenia. Osoby, które osiągają wysokie wyniki w tym obszarze, szybko dostosowują się do zmian oraz posiadają gotowość do elastyczności w działaniu.

TEST POSŁUGIWANIA SIĘ LICZBAMI sprawdza umiejętność dokonywania operacji na danych liczbowych pod presją czasu. Osoby z wysokimi wynikami w tym teście sprawnie dokonują obliczeń liczbowych, szybko wyciągają wnioski na podstawie danych liczbowych oraz praca pod presją czasu nie stanowi dla nich problemu.

TEST ROZUMOWANIAsprawdza umiejętność analizy i syntezy poprzez wyciąganie wniosków z podanych informacji słownych, a co za tym idzie podejmowania na tej podstawie adekwatnej decyzji o działaniu. Osoby z wysokimi wynikami w tym teście sprawnie wyciągają wnioski na podstawie niejednoznacznych danych.

TEST PAMIĘCI OPERACYJNEJsprawdza zdolność osoby do efektywnego zapamiętywania informacji wzrokowo – przestrzennych i następnie wykorzystywania ich w zmiennym, niejednoznacznym środowisku. Osoby z wysokimi wynikami w tym teście posiadają umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz selektywnego wykorzystywania przyswojonych informacji.

Więcej na temat istotnej roli Learning Agility w praktyce HR znajdziecie w naszym artykule „Learning Agility w praktyce HRw naszej Strefie wiedzy.