Cykliczna ocena kompetencji daje możliwość diagnozy poziomu oczekiwanych kompetencji, którymi cechują się nasi pracownicy. Regularna ocena kompetencji pozwala na bieżąco śledzić postępy pracowników w kontekście ustalonych kierunków rozwoju oraz budować kulturę organizacji opartą na informacji zwrotnej. Metodologią wspierającą obiektywność dokonywanej oceny jest metoda 360 / 270 / 180 stopni. Dzięki ocenie kompetencji opartej o metodologię 360 / 270 / 180 stopni jesteśmy w stanie w sposób zobiektywizowany ustalić działania rozwojowe dedykowane pod konkretne potrzeby indywidualnego pracownika.

Ocena kompetencji w oparciu o metodologię 360 stopni oraz jej odmiany, daje także możliwość badania kompetencji w ramach prowadzonych pojedynczych projektów biznesowych. Tym samym jest dobrym narzędziem do identyfikowania talentów u pracowników, którzy niekoniecznie należą do ścisłej kadry zarządzającej.

Jeżeli:

 • ...zastanawiasz się nad wdrożeniem cyklicznej oceny kompetencji
 • nie wiesz, jak przeprowadzić w sposób efektywny ocenę kompetencji w oparciu o metodologię 360 / 270 / 180 stopni
 • …chciałbyś / chciałabyś nauczyć się udzielać informacji zwrotnej dotyczącej przejawianych kompetencji
 • poszukujesz łatwego w użyciu narzędzia do przeprowadzenia oceny kompetencji
 • poszukujesz narzędzia, dzięki któremu otrzymasz szybko profesjonalny raport indywidualny i zbiorczy

oznacza to, że to szkolenie jest dla Ciebie.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, otrzymasz dostęp do platformy Ostendi Management System, co pozwoli Ci samodzielnie przeprowadzić w dogodnym dla siebie momencie ocenę kompetencji (nie tylko menadżerskich).

Główne korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • otrzymanie dostępu do platformy Ostendi Management System, dzięki której jest możliwość samodzielnego przeprowadzenia badania w oparciu o metodologię 360 / 270 / 180 stopni;
 • otrzymanie dostępu do dwóch kwestionariuszy: (1) Ostendi 360 Basic – ankiety dedykowanej dla wyższej kadry menadżerskiej z zestawem 6 kompetencji oraz (2) Ostendi 360 Max – ankiety, pod którą podłączony jest słownik 18 kompetencji (zarówno menadżerskich, jak i nie kierowniczych);
 • możliwość wybierania, usuwania oraz dodawania odpowiadających specyfice organizacji kompetencji; 
 • dostęp do przeprowadzenia oceny kompetencji w 5 językach (polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim), a co za tym idzie wygenerowania w tych językach raportu indywidualnego i zbiorczego;
 • możliwość dopasowania modelu kompetencyjnego do specyfiki / kultury organizacji;
 • po przeprowadzonej ocenie – możliwość generowania w czasie bieżącym raportów indywidualnych i zbiorczych; 
 • dodatkowy dostęp do kwestionariusza Team Insight Survey – kwestionariusza, który można wykorzystać do pomiaru nastroju / satysfakcji w zespole;
 • dostęp do stale aktualizowanej Strefy Wiedzy.

W trakcie szkolenia uczestnicy także:

 • zapoznają się z podstawowymi założeniami, leżącymi u podstaw wdrożenia oceny kompetencji zgodnie z metodologią 360 / 270 / 180 stopni;
 • zdefiniują podstawowe bariery i ograniczenia związane z oceną kompetencji;
 • zapoznają się z podstawowymi błędami popełnianymi w trakcie procesu oceny kompetencji metodą 360 / 270 / 180 stopni;
 • zapoznają się ze sposobami interpretacji raportu indywidualnego oraz zbiorczego;
 • przećwiczą sposób udzielania informacji zwrotnej na podstawie uzyskanych w raporcie wyników.
Termin i miejsce szkolenia: 30 sierpnia 2018 roku, Warszawa. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu i zapoznaniem się ze szczegółami, proszę o bezpośredni kontakt pod adresem bozena.roczniak@hrdevelopment.pl lub telefonicznie +48 603 070 918.