22 416 17 96

Bezpieczeństwo danych

Zgodność z wymogami RODO

RODO wprowadza nowy, rozszerzony zakres uprawnień dla kandydatów i osób, wypelniających kwestionariusze psychometryczne. Ostendi Polska dba o to, aby każdy prowadzony przez Ciebie proces przy użyciu naszych narzędzi był zgodny z obowiązującym prawem. Specjalne funkcjonalności pomogą Ci spełnić:

  • prawo do informacji,
  • prawo do usunięcia danych, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprostowania danych.

System samodzielnie oznacza te osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wyniki z kwestionariusza nie będą dostępne (są automatycznie usuwane z bazy danych). 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Platforma Ostendi Management System zapewnia dostęp do zindywidualizowanej Klauzuli Informacyjnej. Osoba, wypełniająca test / kwestionariusz / ankietę, w każdej chwili może przeczytać o swoich prawach, dowiedzieć się, kto jest odbiorcą i administratorem jej danych osobowych. 

Zarządzanie udzielonymi zgodami

Na platformie Ostendi Management System są dostępne wymagane przez prawo wzory zgód. Dzięki temu będziesz miał / miała pewność, że osoba badana wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i decyzję tę podjęła w sposób świadomy. Możesz także dodać własną treść zgody i definiować, czy jest ona wymagana czy jedynie opcjonalna. 

Dokumentacja zgód

Platforma Ostendi Management System przechowuje wszystkie zgody, które zostały wyrażone przez osoby, biorące udział w badaniu. W każdej chwili możesz sprawdzić, kiedy i w jakim zakresie dana zgoda została wyrażona. 

Bezpieczeństwo sieci i serwerów

Platforma Ostendi Management System jest umieszczona na serwerach OVH, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, czyli:

  • dostępność przez cały rok kalendarzowy 24 godziny na dobę,
  • posiadanie podwójnego zasilania,
  • wdrożone procedury bezpieczeństwa, uniemożliwiające fizyczny dostęp niepowołanych osób,
  • stała ochrona przed atakami hakerskimi. 

Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo przechowywanych danych – dlatego stale dokonujemy kopii baz danych i archiwizujemy je na niezależnych serwerach. Dzięki tej procedurze masz pewność, że dane historyczne i bieżące zawsze będą do Twojej dyspozycji.