Ostendi Team Insight Survey

Badanie opinii pracowników pełni istotną rolę w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu. Dzięki temu wiesz, co należy zmienić oraz w jakim kierunku warto się rozwijać.

Badanie zaangażowania pracowników staje się łatwe dzięki Team Insight Survey

W badaniu opinii pracowników ważne jest to, aby szybko i skutecznie pozyskiwać od nich informację na temat ważnych obszarów, wpływających na efektywność biznesu. Jest to ważne, ponieważ często to właśnie pracownicy wiedzą, co wpływa bezpośrednio na osiągane wyniki. Nasze rozwiązanie do nie tylko zamknięty kwestionariusz, ale również możliwość dopasowania zestawu pytań do specyfiki Twojej organizacji.

Usystematyzowana informacja zwrotna

Ostendi Team Insight Survey pozwala na zbadanie percepcji zatrudnionych osób na najważniejsze obszary dla efektywnego funkcjonowania biznesu. Dzięki zestawowi prostych pytań jesteś w stanie szybko i efektywnie pozyskać kluczowe dla rozwoju biznesu informacje, na podstawie których będziesz mogła / mógł zaplanować wdrożenie rozwiązań usprawniających różne procesy w Twojej firmie.

Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron

Dzięki Ostendi Team Insight Survey staje się możliwe zidentyfikowanie mocnych i słabych stron organizacji. Wyniki badania stanowią wartościową diagnozę obecnego poziomu satysfakcji i zaangażowania zatrudnionych osób. W konsekwencji mogą stanowić silną podstawę do wdrożenia rozwiązań usprawniających obecne procesy w firmie.

Elastyczność w doborze pytań

Dzięki funkcjonalnościom platformy możesz stworzyć swój własny kwestionariusz ze swoim indywidualnym zestawem pytań, które będą odzwierciedlać specyfikę Twojej organizacji.

Świadome i skuteczne zarządzanie

Pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników, bazujący na Team Insight Survey, jest narzędziem świadomego i skutecznego zarządzania. W połączeniu z przeglądem kompetencji kadry zarządzającej (np. Oceną 360 stopni) daje spójny obraz mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w zakresie modelu zarządzania przejawianego w firmie.

Automatyzacja

Twoje zaangażowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum - po ustawieniu harmonogramu, system automatycznie będzie wysyłał zaproszenia, a potem w zdefiniowanym czasie przypomnienia o badaniu.

Szybka informacja o wynikach

Raport z przeprowadzonego badania będzie dostępny od razu po jego zakończeniu. Zawiera on szczegółowe podsumowanie badania w postaci średnich wyników na poziomie badanych wymiarów oraz poszczególnych zjawisk (pytań). Dzięki przejrzystej informacji będziesz mógł / mogła szybko zakomunikować wyniki z przeprowadzonego badania.

Zobacz jak są prezentowane wyniki po badaniu Team Insigh Survey

Pobierz raport
Cykliczny pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników jest fundamentem efektywnej organizacji
Kwestionariusz Team Insight Survey został opracowany na podstawie koncepcji Peter’a Moxon’a opisanej w Building a Better Team: A Handbook for Managers and Facilitators oraz 12 aspektów zaangażowania pracowników wskazanych w badaniach Instytutu Gallup’a. Ostendi Team Insight Survey to wnikliwa analiza, która w 60 pytaniach eksploruje zagadnienia i obszary kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Są to:

  • Atmosfera,
  • Przywództwo,
  • Komunikacja,
  • Świadomość celu oraz 
  • Podział ról i odpowiedzialności.

Codzienne działania wszystkich pracowników, wpisujące się w te właśnie obszary, to podstawowe filary sprawnej organizacji.

W momencie kiedy planujemy przeprowadzić badanie w naszej organizacji, konieczne jest przyjrzenie się zawartości ankiety. Dzięki szeregu funkcjonalnościom, jakie posiada platforma Ostendi, istnieje możliwość dodania do zawartej propozycji nowych wymiarów oraz nowych pytań. Dzięki temu planowane badanie będzie odpowiadało specyficznym potrzebom Twojej organizacji. Istnieje również możliwość stworzenia zupełnie nowej ankiety.

Całość badania podsumowywana jest za pomocą jednego, spójnego i przejrzystego raportu. Raport Team Insight Survey zawiera szczegółowe podsumowanie badania w postaci średnich wyników na poziomie badanych wymiarów oraz poszczególnych zjawisk (pytań). Wyniki badania Team Insight Survey porządkowane są zgodnie z przyjętą w projekcie systematyką, np. w podziale na działy, staż pracy pracowników czy płeć, o ile nie narusza to prawa pracowników do zachowania anonimowości.

Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić nasze narzędzie do badania zaangażowania
Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Ostendi Global Sp. z o.o. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych będzie Ostendi Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 65/50, 02-055 Warszawa, e-mail: kontakt@ostendi.pl. Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ostendi Global Sp. z o.o. ( dalej „Ostendi Global”), są pod adresem https://ostendi.pl/polityka-prywatnosci. Dane osób kierujących do Ostendi Polska prośbę o przekazanie przykładowego raportu, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, będą przetwarzane przez Ostendi Polska na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.